Het Meetjesland, streek met smaak.

De coöperatie Mmm…eetjesland ontstond in 2007 onder impuls van het Plattelandscentrum Meetjesland.

Mmm…eetjesland verenigt lokale boeren en producenten die op ambachtelijke wijze en met veel zorg – voornamelijk – verse producten maken. Ze doen dit zo duurzaam mogelijk: met eerbied voor de natuur en de omgeving, op korte afstand van de consument en vaak binnen een korte keten.

Een belangrijk onderdeel van de werking van onze coöperatie is de gezamenlijke promotie die zorgt voor een commerciële meerwaarde.

Daarnaast organiseren we hoeve- en streekproductenmarkten, zijn er speciale acties met geschenkdozen, ondersteunen we coöperanten die ook de producten van mede-coöperanten in de eigen hoevewinkels, helpen we bij het ontwikkelen van nieuwe producten en samenwerkingsverbanden….

De voorzitter van de coöperatie is een vertegenwoordiger van het Plattelandscentrum. De andere bestuursleden zijn allen Meetjeslandse producenten.

Voorzitter

  • Eddy Matthys-De Zutter (Plattelandscentrum Meetjesland)

Secretaris

  • Luc Feusels (Plattelandscentrum Meetjesland)

Ondervoorzitters

  • Geert Poppe (Bushoeve)
  • Frank Van Landschoot (Beezige Bei)

Overige leden raad van bestuur

  • Tine De Schepper (Mi-Oh)
  • Frank Bauwens (Hoevezuivel Simoenstede)
  • Dieter De Baere (’t Pauwenhof)