Aard-nd-werk

Kleur en Kruid natuurlijk puur is een merknaam van Aarde-nd-werk, een coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk.
De kerntaken van de coöperatie bestaan in:

  • Biologische teelt van kruiden
  • Verwerking (geforceerd drogen) tot biologische producten (controle BE-BIO-02): keukenkruiden & kruidenthee

Aarde-nd-werk cvba-so is voortgevloeid uit een ESF-project ‘Blauwdruk voor oprichting van een kruidencoöperatie volgens CSA-principes’ welk in november 2013 positief gevalideerd werd. De coöperatie heeft een CSA-karakter en werkt samen met zowel ‘producenten’ als ‘consumenten’

Contact

ADRES Veldhoek 33, 9931 Oostwinkel
TEL 09/259 98 91
GSM 0472/73 45 18
MAIL  info@aardendwerk.be
SITE aardendwerk-cvba-so.weebly.com

Volg ons!

Openingsuren

Deze informatie volgt nog.

Producten